Chào mừng đến với cổng Văn phòng điện tử. Website hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome. Vui lòng vào mục Giúp đỡ để tải về.
v
Liên hệ
TRANG CHỦ
VĂN BẢN
THÔNG TIN - ĐIỀU HÀNH
CÔNG VIỆC
LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN

Giải pháp quản lý công văn, văn bản. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như quản lý văn bản đến và đi, lưu hành văn bản, xử lý văn bản, tra cứu văn bản,...

CÔNG VIỆC

Giải pháp quản lý hồ sơ công việc cá nhân. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân,...

THÔNG TIN - ĐIỀU HÀNH

Giải pháp dùng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như tạo nhóm người nhận, gửi thông tin điều hành, theo dõi, xử lý thông điệp,...

LỊCH CÔNG TÁC

Giải pháp quản lý lịch họp của lãnh đạo, lịch công tác tuần tại đơn vị. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như đăng ký, tổng hợp, ban hành lịch công tác,...